ចង់​មើល​កុន Shopping ឬកម្ម៉ង់​ម្ហូប​ ដោនឡូត​តែ​កម្មវិធី​នេះ​គ្រប់​ទឹក​ហ្មង!
May 6, 2018
180 views

Samsung Member ជា​កម្មវិធី​ថ្មី​មួយ​ សម្រាប់​អ្នកដែល​និយម​ចូល​ចិត្ត​ទិញ​សំបុត្រ​មើល​កុន​តាម​អនឡាញ ឬ​ចូលចិត្ត​កន្លែង​បញ្ចុះ​តម្លៃ​នានា។

សកម្មភាព​សម្ពោធកម្មវិធី Samsung Member នៅ​ផ្សារ​ទំនើប Aeon mall

កម្មវិធី​ថ្មី​នេះ អាច​ឲ្យ​អ្នក​ប្រើប្រាស់​ស្មាតហ្វូន​ម៉ាក Samsung ​អាច​ចូល​ទៅ​ស្វែង​រក​សេវាកម្ម​បញ្ចុះ​តម្លៃ​ដូចជា ដើរ​ទិញ​ទំនិញ(Shopping) ម្ហូប និង​ភេសជ្ជៈ(Food & Drinks) ម៉ូឌ(Lifestyle) ការ​កំសាន្ត​នានា (Entertaiment) ​បច្ចេកវិទ្យា ឬ​សម្ភារៈ​ប្រើប្រាស់ Tech & Gadget និង​ដំណើរ​កំសាន្ត(Travel) ជា​ដើម។

ជាង​នេះ​ទៀត អ្នក​អាច​ទទួល​បាន​នូវ​ព័ត៌មាន​ថ្មីៗ និង​គន្លឹះ​ប្រើប្រាស់​ស្មាតហ្វូន រួម​នឹង​សេវាកម្ម​ផ្សេងៗ​ទៀត​ជា​ច្រើន៕

ចុច​ដោនឡូត នៅ​ទីនេះ Galaxy App | Play Store

Related News

Facebook Page | ទំព័រ Facebook
Urgent Job | ការងារបន្ទាន់
 • ដំណឹងជ្រើសរើស Store Manager - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent / Apply Now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
Advertising | ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម