ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់

ID
1
Function
Job
type
Compeny
Employees
Location
Phnom Penh, Cambodia
Level Term Full Time
Year of Exp. ត្រូវការបទពិសោធន៍ Function Others
Hiring Industry Airline
Salary Qualification
Sex Both Language khmer - English
Age 20 up Location Phnom Penh
Publish Date November 23, 2019 Closing Date 20191231
Job Description
Job Requirements

ចំណេះដឹង និងសមត្ថភាព
– កម្រិតវប្បធម៌៖ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ឬថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ មានប្រវតិ្តការសិក្សាល្អ
– ចេះភាសាខ្មែរ
– មានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ចំពោះការងារ
– មានសុខភាពល្អ

-អាចធ្វើការងារដោយឯករាជ្យ មានម្ចាស់ការលើខ្លួនឯង ចេះសម្របស្រួលជាមួយក្រុមការងារ

How To Apply

-ផ្ញើCVមកកាន់Email ឬ ទំនាក់ទំនង​តាម​លេខទូរស័ព្ទខាងក្រោម

-ភ្ជាប់មកជាមួយ​ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ, សៀវភៅគ្រួសារ, រូបថត២សន្លឹក

+++ដាក់ភ្លាមសំភាសភ្លាម+++
អាស័យដ្ឋានដាក់ពាក្យ : No 7 ផ្លូវលេខ03 សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Phone number : (+855) 099 858 186 / 0887 323 939 / 093 667 672
Email : serviceprovider.maela@gmail.com
Facebook : General Agency Ma Ela
Website : jobmaela.com

Contact Information
Contact Person
Kheang Malish
Phone
093 601 449 / 088 3 161 616​ / 012 422 688
Fax
malishkheang@gmail.com
Website
Address
No 7 St 03 ChakAngre Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
No 7 ផ្លួវលេខ03 សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Apply

ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក ម៉ាអ៊ីឡា

General Agency Ma Ela

Candidate Registeration Form

About General Agency Ma Ela : www.jobmaela.com
The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload file and submit this form. Please use gmail account (-- @gmail.com --)

Morning
Afternoon
Both
Poster at my userisity
Facebook
Friends
Job recruitment agency's website
Other
If you think your info that you fill are correct Please Check
Please Wait..
Your request was successful
Facebook Page | ទំព័រ Facebook
Urgent Job | ការងារបន្ទាន់
 • ត្រូវការអ្នកលក់នំប័ុង - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកអនាម័យ ជាបន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកនៅតាមផ្ទះបន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកឆុងកាហ្វេ និងអ្នករត់តុ - maelaadmin
 • ត្រូវការផ្នែកសំអាត បន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកកាន់ឃ្លាំង / Stock - maelaadmin
 • ដំណឹងជ្រើសរើស Store Manager - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
Advertising | ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម