ត្រូវការអ្នកលក់នំប័ុង

ID
1
Function
Job
type
Compeny
Employees
Location
Phnom Penh, Cambodia
Level Term Full Time
Year of Exp. ត្រូវការបទពិសោធន៍ Function Sales
Hiring Industry Airline
Salary 170$ Qualification
Sex Both Language khmer
Age 18 Location Phnom Penh
Publish Date August 28, 2020 Closing Date 20200930
Job Description

ត្រូវការអ្នកលក់នំប័ុង បន្ទាន់

-​ លក់តាមឡាននៅម្តុំចោមចៅ

– ម៉ោងធ្វើការ 12:00pm ដល់ 9:00pm

– ថ្ងៃអាទិត្យអត់បានសម្រាកធ្វើការ +5$បន្ថែម

– មានអាហារ១ពេល

មានចំណាប់អារម្មណ៍ សូមទំនាក់ទំនងតាមលេខ (+855) 099 858 186 / 0887 323 939 / 093 667 672
++ដាក់ភ្លាមសំភាសភ្លាម++
អាស័យដ្ឋានដាក់ពាក្យ: No 5 ផ្លូវលេខ02 សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Email: serviceprovider.maela@gmail.com
Facebook: General Agency Ma Ela
Website: jobmaela.com

Job Requirements

• មានបទពិសោធពាក់ព័ន្ធ
• មានភាពទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និង មានភាពស្មោះត្រង់
• អាចធ្វើការក្រោមសម្ពាធនិងបន្តែមពេលវេលាដើម្បីផែនការពេញលេញ
• ទំនាក់ទំនងល្អ និងមានជំនាញច្បាស់លាស់
• ចេះអត់ធ្មត់ក្នុងការងារ សុភាពរាបសារ ចេះដោះស្រាយបញ្ហាជាមួយអតិថិជន
• មានអាកប្បកិរិយាល្អ និង ប្រឹងប្រែងធ្វើការ

How To Apply

-ត្រូវការរូបថត ២សន្លឹក

-អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ

-សៀវភៅគ្រួសារ និង​សំបុត្រកំណើត មកដាក៉ពាក្យនៅក្រុមហ៊ុនផ្ទាល់។ មានចម្ងាល់អាចទំនាក់ទំនងតាមរយះ(+855) 099 858 186 / 0887 323 939 / 093 667 672

អាស័យដ្ឋានដាក់ពាក្យ: No 5 ផ្លូវលេខ02 សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Email: serviceprovider.maela@gmail.com
Facebook: General Agency Ma Ela
Website: jobmaela.com

Contact Information
Contact Person
Kheang Malish
Phone
093 601 449 / 088 3 161 616​ / 012 422 688
Fax
malishkheang@gmail.com
Website
Address
No 7 St 03 ChakAngre Kraom, Mean Chey, Phnom Penh
No 7 ផ្លួវលេខ03 សង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោម ខណ្ឌមានជ័យ រាជធានីភ្នំពេញ
Apply

ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក ម៉ាអ៊ីឡា

General Agency Ma Ela

Candidate Registeration Form

About General Agency Ma Ela : www.jobmaela.com
The name and photo associated with your Google account will be recorded when you upload file and submit this form. Please use gmail account (-- @gmail.com --)

Morning
Afternoon
Both
Poster at my userisity
Facebook
Friends
Job recruitment agency's website
Other
If you think your info that you fill are correct Please Check
Please Wait..
Your request was successful
Facebook Page | ទំព័រ Facebook
Urgent Job | ការងារបន្ទាន់
 • ត្រូវការអ្នកលក់នំប័ុង - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកអនាម័យ ជាបន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកនៅតាមផ្ទះបន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកឆុងកាហ្វេ និងអ្នករត់តុ - maelaadmin
 • ត្រូវការផ្នែកសំអាត បន្ទាន់ - maelaadmin
 • ត្រូវការអ្នកកាន់ឃ្លាំង / Stock - maelaadmin
 • ដំណឹងជ្រើសរើស Store Manager - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
 • ត្រូវការ​បុគ្គលិកជាច្រើននាក់ជាបន្ទាន់ / Job urgent/ Apply now - maelaadmin
Advertising | ផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ចកម្ម